Trợ giúp/Câu hỏi

Các câu hỏi từ thí sinh

Sau đây là các câu hỏi và câu trả lời tương ứng thường gặp. Chúng tôi có thông tin hướng dẫn xử lý sự cố trong quá trình làm bài thi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn này trước khi liên hệ với Trung tâm hỗ trợ.

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến chương trình CASEC hoặc thông tin về bài kiếm tra
Hướng dẫn xử lý các sự cố trong quá trình làm bài kiểm tra
Các thắc mắc liên quan đến tên đăng nhập và mật khẩu thí sinh

Hỗ trợ đối với các thí sinh tại Việt Nam

Trung tâm hỗ trợ CASEC (Việt Nam)

Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Việt và tiếng Anh
Tel: +84 91 995 36 26
Email: support@casec.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00- 17:00 (ICT)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh (mùng 2 tháng 9), các ngày Quốc lễ.

Hỗ trợ đối với các thí sinh tại Ấn Độ

Trung tâm hỗ trợ CASEC (Ấn Độ)

C/O JIEM India Pvt. Ltd.
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Việt và tiếng Anh
Tel: +91-20-65220020
Email: exams@jiem.in
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 10:00- 18:00 (IST)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh, các ngày Quốc lễ.

Hỗ trợ đối với các thí sinh tại Thái Lan

Trung tâm hỗ trợ CASEC (Thái Lan)

C/O Campus Center Company Ltd.
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Thái và tiếng Anh
Tel: +66-(0)2911 7600
Mobile: +66-(0)827 999825 or +66-(0)859 163599
Email: info@casecthailand.com
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 10:00- 18:00 (ICT)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh, các ngày Quốc lễ

Hỗ trợ đối với các thí sinh tại Indonesian

CASEC Support Center (Indonesia)

C/O PT. Cita Karsa Cemerlang.
Ngôn ngữ hỗ trợ: Bahasa Indonesia and English
Tel: +62-21-57940881 ext. 5010 and +62-21-29751388 ext. 6021
Email: agnes.srigondowati@megahmulia.co.id and doane.morcillo@linguafluencia.com
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 08:00 - 17:00 (WIB)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh, các ngày Quốc lễ

Hỗ trợ đối với các thí sinh tại Trung Quốc

Trung tâm hỗ trợ CASEC (Trung Quốc)

C/O JIEM Beijing Ltd.
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật
Tel: +86-10-6512-9730
Email: support-casec@jiem.net.cn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00- 17:00 (CST)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh, các ngày Quốc lễ

Hộ trợ đối với các thí sinh tại các vùng khác

Trung tâm hỗ trợ CASEC (Singapore)

C/O Edutech Lab AP Pte. Ltd.
Ngôn ngữ hỗ trợ: Anh
Email: casec-qa@sg.edutech-lab.com
Giờ làm việc: Thứ Hai- Thứ Sáu, 10:00- 17:00 (SGT)
Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật, Quốc Khánh, các ngày Quốc lễ

Trở về đầu trang

Trải nghiệm dùng thử CASEC

CASEC Guided Tour

Đăng nhập

  • For test takers : Đăng nhập
  • For group manager : Đăng nhập
[Điều kiện vận hành]
▼Windows
Hệ điều hành: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Trình duyệt: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)
▼Macintosh
Hệ điều hành: X
Trình duyệt: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome
■Bài thi bao gồm những câu hỏi về kỹ năng Nghe. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng tai nghe và tiến hành thi tại những nơi yên tĩnh.
(*1) Xin hãy sử dụng chế độ “màn hinh nền“ (Desktop mode). Bạn không thể sử dụng chế độ “giao diện người dùng hiện đại” (Modern UI) để làm bài.
(*2) Nếu sử dụng Internet Explorer, bạn cần có Windows Media Player 9 hoặc cao hơn.
* Bài thi không hỗ trợ chạy trên máy tính bảng.
* Trình duyệt trên phiên bản beta không được hỗ trợ.