Đăng ký kiểm tra

Phí thi CASEC

Vui lòng liên hệ đại diện bộ phận bán hàng
Địa chỉ mail: info@sg.edutech-lab.com

Kiểm tra nhóm: Quy trình làm việc từ khi đăng ký đến khi tiến hành kiểm tra.

Trở về đầu trang

Trải nghiệm dùng thử CASEC

CASEC Guided Tour

Đăng nhập

  • For test takers : Đăng nhập
  • For group manager : Đăng nhập
[Điều kiện vận hành]
▼Windows
Hệ điều hành: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Trình duyệt: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)
▼Macintosh
Hệ điều hành: X
Trình duyệt: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome
■Bài thi bao gồm những câu hỏi về kỹ năng Nghe. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng tai nghe và tiến hành thi tại những nơi yên tĩnh.
(*1) Xin hãy sử dụng chế độ “màn hinh nền“ (Desktop mode). Bạn không thể sử dụng chế độ “giao diện người dùng hiện đại” (Modern UI) để làm bài.
(*2) Nếu sử dụng Internet Explorer, bạn cần có Windows Media Player 9 hoặc cao hơn.
* Bài thi không hỗ trợ chạy trên máy tính bảng.
* Trình duyệt trên phiên bản beta không được hỗ trợ.