Về CASEC

Point1 Kiểm tra tức thì!

Tiến hành kiểm tra ngay bây giờ!
Với CASEC, người thi có thể làm bài kiểm tra tiếng Anh thường xuyên mà không cần phải đi đến một trung tâm đánh giá nào.

Bài kiểm tra có thời lượng trung bình từ 40-50 phút!

CASEC áp dụng một hệ thống thích ứng có thể thay đổi các câu hỏi kiểm tra theo trình độ của thí sinh. Do vậy, chương trình yêu cầu lượng thời gian ngắn hơn và trả lại kết quả đánh giá trình độ chính xác hơn so với các bài kiểm tra thông thường.

Kết quả được hiển thị ngay khi hoàn thành bài kiểm tra!

Vì CASEC là chương trình chạy trên máy tính, điểm kết quả sẽ được chấm và hiển thị ngay sau khi bài kiểm tra được hoàn thành. Điểm sẽ được lưu và có thể xem lại bất cứ lúc nào trên Internet.

Chỉ cần kết nối Internet, bài kiểm tra có thể tiến hành mọi lúc, mọi nơi, giúp bạn tiến hành kiểm tra trình độ tiếng Anh theo cách tiện lợi với bạn nhất.

Trở về đầu trang

Step2 Đánh giá chính xác

Kiểm tra năng lực bằng IRT!

Đây là hệ thống đánh giá được xây dựng trên nền tảng các lý thuyết đo lường với độ chính xác cao!

Phương pháp đánh giá dựa trên IRT (Lý thuyết ứng đáp câu hỏi) ,được tiến hành trên phạm vi toàn cầu với độ đánh giá chính xác cao.Bộ máy kiểm tra cũng như ngân hàng câu hỏi được quản lý bởi các chuyên gia đo nghiệm tinh thần, chuyên gia thống kê và các chuyên gia về ngôn ngữ bản địa.

Cách chấm điểm của CASEC không giống với các bài kiểm tra thông thường khi chỉ cung cấp “điểm số dựa trên những câu trả lời đúng” hoặc “tổng điểm thành phần cho các câu trả lời đúng”. Ví dụ đối với các bài kiểm tra thông thường, nếu có 9/10 câu trả lời đúng sẽ được tính 90 điểm. Điểm số được cho dựa trên số câu trả lời đúng, càng nhiều câu trả lời đúng thì sẽ càng được nhiều điểm. Tuy nhiên, CASEC không sử dụng cách tính điểm này. Để hiểu cách tính điểm của CASEC, ta có thể sử dụng “bài kiểm tra thị lực” làm ví dụ.

Thông thường ban đầu, bài kiểm tra thị lực sẽ đưa ra 1 hình ảnh hoặc biểu tượng với kích thước xấp xỉ 0.1. Biểu tượng tiếp theo lớn hơn hay nhỏ hơn phụ thuộc vào việc người kiểm tra có thể nhìn thấy biểu tượng/hình ảnh trước đó hay không. Cuối cùng, biểu tượng nhỏ nhất mà thí sinh thấy được sẽ được chuyển đổi thành 1 con số (ví dụ , 0.7).

CASEC sử dụng hệ thống trong đó mức độ khó của những câu hỏi kế tiếp được thay đổi dựa theo câu trả lời đúng/ sai mà các ứng cử viên đưa ra trước đó. Nếu một câu hỏi được trả lời chính xác, câu hỏi tiếp theo sẽ khó hơn. Ngược lại nếu câu hỏi được trả lời không chính xác, câu hỏi kế sẽ ở mức dễ dàng hơn. Cuối cùng, mức độ khó tương ứng với năng lực của thí sinh được ước tính dựa trên mức độ khó của các câu hỏi đã hỏi và kết quả trả lời chính xác hay không chính xác cho mỗi câu hỏi. Mức ước tính này sau đó được chuyển đổi thành một số điểm tương ứng. Quy trình này được thực hiện theo từng phần thi, và điểm số cuối cùng sẽ bằng tổng các điểm số của tất cả các phần.

Không nhiều, song đôi khi chúng tôi nhận được phản hồi kiểu như: "Tôi không có nhiều câu trả lời đúng (tới cuối), nhưng kết quả điểm đạt cao hơn (so với dự kiến)" hoặc, ngược lại, "tôi đã trả lời đúng nhiều câu, nhưng điểm của tôi lại thấp hơn" . Bạn sẽ hiểu tại sao điều này xảy ra nếu bạn đã đọc lời giải thích ở trên - CASEC không chỉ chấm điểm dựa trên số câu trả lời đúng.

Trở về đầu trang

Step3 Tương đương với TOELC®, TOEFL®

Hãy xem bằng cách nào điểm của CASEC của bạn lại tương đương với điểm của các chương trình đánh giá Tiếng Anh khác!

CASEC hiển thị số điểm TOEIC® tương đương, giúp bạn có thể sử dụng như một công cụ tham khảo chéo để kiểm tra kết quả học tập của mình.

Nội dung và Điểm số

Nội dung kiểm tra CASEC

  • Section 1
  • Section 2
  • Section 3
  • Section 4

Trở về đầu trang

Trải nghiệm dùng thử CASEC

CASEC Guided Tour

Đăng nhập

  • For test takers : Đăng nhập
  • For group manager : Đăng nhập
[Điều kiện vận hành]
▼Windows
Hệ điều hành: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Trình duyệt: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)
▼Macintosh
Hệ điều hành: X
Trình duyệt: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome
■Bài thi bao gồm những câu hỏi về kỹ năng Nghe. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng tai nghe và tiến hành thi tại những nơi yên tĩnh.
(*1) Xin hãy sử dụng chế độ “màn hinh nền“ (Desktop mode). Bạn không thể sử dụng chế độ “giao diện người dùng hiện đại” (Modern UI) để làm bài.
(*2) Nếu sử dụng Internet Explorer, bạn cần có Windows Media Player 9 hoặc cao hơn.
* Bài thi không hỗ trợ chạy trên máy tính bảng.
* Trình duyệt trên phiên bản beta không được hỗ trợ.