Chính sách bảo mật

Tên kinh doanh hoặc danh tính của công ty

The Japan Institute for Educational Measurement, Inc. (JIEM)

Quản trị viên bảo vệ thông tin cá nhân

Quản trị viên bảo vệ thông tin cá nhân thuộc JIEM

Lý do thu thập thông tin cá nhân

 1. (1) Để Viện đo lường Giáo dục Nhật Bản (JIEM) có thể cung cấp các dịch vụ CASEC, CASEC-G, CASEC-GTS và CASEC-WT cho khách hàng.
  (2) Nhằm mục đích tổng hợp số liệu thống kê cho tần suất sử dụng các dịch vụ được nêu tại lý do (1) ở trên.
  (3) Để đưa ra các mục câu hỏi dành cho các dịch vụ được nhắc tới ở lý do (1) nêu trên.
  (4) Nhằm mục đích tinh lọc và cải thiện các dịch vụ được nêu tại lý do (1) ở trên.
  (5) Nhằm mục đích thực hiện nghiên cứu và phát triển các dịch vụ được nêu tại lý do (1) ở trên.
  (6) Để xác nhận việc cung cấp các tư liệu và sản phẩm.
  (7) Để trả lời các câu hỏi và thắc mắc.

Về việc phát hành các thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Trừ phi các cá nhân đồng ý hoặc theo yêu cầu của các cơ quan luật pháp, các thông tin cá nhân thu thập được bởi JIEM sẽ không cung cấp cho bên thứ 3.

Ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân

Để có thể thỏa mãn các lý do nêu trên khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giao việc xử lý thông tin cá nhân cho các nhà thầu bên ngoài. Các nhà thầu này sẽ được lựa chọn dựa trên các quy chuẩn chọn lọc nghiêm ngặt của công ty chúng tôi, bao gồm một cam kết đảm bảo về việc quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp và an toàn. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng bằng cách ký một thỏa thuận không-tiết-lộ và giám sát nhà thầu một cách cẩn thận.

Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Khi được yêu cầu bởi các cá nhân, chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin về phương pháp xử lý, tiết lộ, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ, sử dụng, lưu trữ hoặc hủy việc phát hành thông tin cá nhân thuộc quyền quản lý của JIEM cho một bên thứ ba. Về các vấn đề liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo mục ‘Liên hệ để nhận những thông tin và tư vấn về chính sách bảo mật này’ dưới đây.

Chia sẻ thông tin cá nhân với JIEM

Việc cung cấp thông tin cá nhân với JIEM là việc không bắt buộc. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân sẽ có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ và gây trì hoãn về mặt liên lạc.

Thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp mà các cá nhân khó nhận biết

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp không minh bạch và khó nhận biết với các cá nhân, ví dụ như việc sử dụng dữ liệu Cookie hoặc các bọ mạng (web beacons).

Thu thập thông tin cá nhân của các đối tượng tuổi vị thành niên

Với các cá nhân dưới độ tuổi 15 muốn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đã phát triển một hệ thống luật lệ nội bộ chặt chẽ và thực hiện các biện pháp kiểm tra an toàn gắt gao để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng không bị sửa đổi, đánh cắp hoặc bị tiết lộ bất hợp pháp.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Vui lòng tham khảo trang web công ty được kê dưới đây để biết thêm thông tin về ‘Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân’.

http://www.jiem.co.jp/en/privacy/

Liên hệ để nhận những thông tin và tư vấn về chính sách bảo mật này.

SINGAPORE
JIEM Asia Pacific Pte Ltd
50 Raffles Place, #11-05 Singapore Land Tower, Singapore 048623
Phone: +65-6223-4045
Mail: info@jmap.sg

Trở về đầu trang

Trải nghiệm dùng thử CASEC

CASEC Guided Tour

Đăng nhập

 • For test takers : Đăng nhập
 • For group manager : Đăng nhập
[Điều kiện vận hành]
▼Windows
Hệ điều hành: 7 / 8.1 / 10 (*1)
Trình duyệt: Internet Explorer 11 / Google Chrome / Microsoft Edge 20 (*2)
▼Macintosh
Hệ điều hành: X
Trình duyệt: Safari 5.1 - 10 / Google Chrome
■Bài thi bao gồm những câu hỏi về kỹ năng Nghe. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng tai nghe và tiến hành thi tại những nơi yên tĩnh.
(*1) Xin hãy sử dụng chế độ “màn hinh nền“ (Desktop mode). Bạn không thể sử dụng chế độ “giao diện người dùng hiện đại” (Modern UI) để làm bài.
(*2) Nếu sử dụng Internet Explorer, bạn cần có Windows Media Player 9 hoặc cao hơn.
* Bài thi không hỗ trợ chạy trên máy tính bảng.
* Trình duyệt trên phiên bản beta không được hỗ trợ.