3 bước trước khi tiến hành kiểm tra

 1. BƯỚC1Kiểm tra điều kiện vận hành
 2. BƯỚC2Trải nghiệm dùng thử CASEC
 3. BƯỚC3START Điều kiện vận hành Check

BƯỚC 1 Kiểm tra điều kiện vận hành

Điều kiện tối thiểu để kiểm tra CASEC

Bạn có thể kiểm tra xem máy tính của bạn có đáp ứng các yêu cầu của bài kiểm tra hay không bằng cách chọn "Kiểm tra điều kiện vận hành".

START Điều kiện vận hành Check

Điều kiện hoạt động của CASEC

Windows OS :
10/11 *1

Windows Browsers :
Google Chrome
Microsoft Edge 20 and later

Mac OS :
OS 10.10 and later

Mac Browsers :
Safari 10.0 and later
Google Chrome

Các tính năng khác :
Tính năng Javascript được bật.
Dữ liệu lưu Cookie được bật.

*1 Xin hãy sử dụng chế độ “màn hinh nền“ (Desktop mode). Bạn không thể sử dụng chế độ “giao diện người dùng hiện đại” (Modern UI) để làm bài.
* Bài thi không hỗ trợ chạy trên máy tính bảng.
* Trình duyệt trên phiên bản beta không được hỗ trợ.

Bài thi bao gồm những câu hỏi về kỹ năng Nghe. Chúng tôi khuyến cáo sử dụng tai nghe và tiến hành thi tại những nơi yên tĩnh.

Trở về đầu trang

BƯỚC 2 Trải nghiệm dùng thử CASEC

Tìm hiểu CASEC bằng cách làm một bài kiểm tra thử tương tự với bài kiểm tra thật.

Trước khi trải nghiệm dùng thử CASEC...
Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng một bộ tai nghe hoặc loa, vì bài kiểm tra có phần Nghe hiểu.

Xin vui lòng dành khoảng 40-50 phút cho 4 phần kiểm tra.
CASEC bao gồm bốn phần thi như sau. Bạn có thể sử dụng ghi chú cho phần 4.

Phần Nội dung Đáp án Thời lượng / số câu hỏi
Phần 1 Từ vựng 4 đáp án (dùng chuột) 60 giây / 16 câu hỏi
Phần 2 Diễn đạt 4 đáp án (dùng chuột) 90 giây / 16 câu hỏi
Phần 3 Nghe ý chính 4 đáp án (dùng chuột) 60 giây / 17 câu hỏi
Phần 4 Chính tả Đánh máy (dùng bàn phím) 120 giây/11 câu hỏi

BẮT ĐẦU CASEC Guided Tour

Trở về đầu trang

BƯỚC 3 Đọc thông tin dưới đây để hiểu chu trình kiểm tra

 1. Truy cập đường link sau
  https://yuzu.casec.com/giem/

  ĐĂNG NHẬP NHÓM
  Chon ngôn ngữ (ví dụ tiếng Anh)trong ô lựa chọn ngôn ngữ. Nhập mã mhóm và mật khẩu xác thực bên dưới, sau đó ấn [ LOGIN ]

  • Group Code: XXXXXXXXXXXX (12 ký tự)
  • Authentication Key: XXXX (4 ký tự)
 2. Đăng nhập cá nhân

  Nhập ID và mật khẩu của thí sinh theo hướng dẫn vào ô bên dưới, sau đó ấn [ LOGIN ].

  • Examinee ID: XXXXXXXXXXXX
  • Password: XXXX
 3. Ban đã đăng nhập vào “ Examinee Page”.

  Ấn “ Agree, Start New Test”.

 4. Kiểm tra âm thanh

  Ấn vào đường dẫn và kiểm tra xem hệ thống âm thanh của bạn có vấn đề gì khi nghe không.

  • Không có vấn đề gì ⇒ Ấn vào ô [Yes], sau đó ấn vào “NEXT”
  • Có vấn đề ⇒ Ấn vào ô [No] rồi giơ tay xin hỗ trợ từ giám thị.
 5. Kiểm tra mẫu font chữ

  Kiểm tra xem các ký tự hiển thị trên màn hình có vấn đề gì không.

  • Không có vấn đề ⇒ Ấn vào ô [Yes], sau đó ấn [ NEXT ].
  • Có vấn đề ⇒ Ấn ô [No] và giơ tay gọi giám thị.
 6. Ấn [NEXT]

 7. Trả lời bảng câu hỏi điều tra

  Điều này là bắt buộc, nhưng câu trả lời sẽ không ảnh hưởng đến bài thi của bạn. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ bài thi nào trong số các bài thi sau, vui lòng nhập "0" trong hộp "Other".

  Sau khi trả lời các câu hỏi, ấn [NEXT].

 8. Ấn [OK]

 9. Nếu phần “pop-up block” xảy ra lỗi, hãy chọn mục tùy chọn để cho phép cửa sổ CASEC hoạt động.

 10. Ấn nút “NEXT”

  Tuân theo hướng dẫn và trả lời trong vòng 60 giây.

 11. Điểm của bạn sẽ được hiển thị ngay sau khi kiểm tra xong.

  Đây là phần cuối của bài kiểm tra. Nếu còn thời gian, hãy trả lời câu hỏi điều tra để giúp chúng tôi hiểu hơn nhu cầu của người dùng CASEC. Nếu không, hãy ấn [LOG OUT] và đóng trang thi lại.

Trở về đầu trang

Trải nghiệm dùng thử CASEC

CASEC Guided Tour

Đăng nhập

 • For test takers : Đăng nhập
 • For group manager : Đăng nhập