3 ขั้นตอนก่อนการสอบ

 1. ขั้นตอนที่1Check the Test Environment
 2. ขั้นตอนที่2Take the CASEC Guided Tour
 3. ขั้นตอนที่3Understand the CASEC Test Flow

ขั้นตอนที่1ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

ความต้องการพื้นฐานสำหรับการทำการสอบ CASEC

ท่านสามารถตรวจสอบคอมพิวเตอร์ท่านตรงกับความต้องการพื้นฐานหรือไม่ โดยการ เลือก “ขั้นตอนที่1 ตรวจสอบความต้องการพื้นฐาน”

START Operating Environment Check

ความต้องการมาตรฐาน

Windows OS :
10/11 *1

Windows Browsers :
Google Chrome
Microsoft Edge 20 and later

Mac OS :
OS 10.10 and later

Mac Browsers :
Safari 10.0 and later,
Google Chrome

Other Functions :
JavaScript enabled
Cookie enabled

*1 กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน็ตบุคในการทำแบบทดสอบ เนื่องจากระบบเครื่อง smart phone ไม่สามารถเปิดแบบทดสอบได้
* ไม่สามารถทดสอบผ่านแท็ปเล็ตได้
*ไม่สามารถทดสอบผ่านบราวเซอร์ทดลองได้(Beta Version)

ควรมีหูฟังหรือทำการทดสอบในที่เงียบๆ เนื่องจากมีข้อสอบการฟังอยู่ในแบบทดสอบด้วย

BACK TO TOP

ขั้นตอนที่2ดูวีดีโอแนะนำการสอบ CASEC

สัมผัสการจำลองการสอบCASEC ที่เหมือนจริงโดยผ่านวีดีโอแนะนำการสอบ CASEC

เตรียมความพร้อมก่อนดูวีดีโอแนะนำการสอบ CASEC
กรุณาเตรียมหูฟังหรือลำโพง เนื่องจากมีส่วนการฟังในข้อสอบ

ใช้เวลาการทำข้อสอบในส่วนที่ 1-4 ประมาณ 40-50 นาที และคุณอาจจะต้องมีการจดบันทึกในส่วนที่ 4
ข้อสอบ CASEC ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

ส่วนที่ เนื้อหา การตอบ เวลาต่อคำถาม
ส่วนที่ 1 คำศัพท์

4 ตัวเลือก

(ใช้เม้าส์)

60 วินาที/คำถาม

 มี 16 คำถาม
ส่วนที่ 2 การแสดงออก

4 ตัวเลือก

(ใช้เม้าส์)

90 วินาที/คำถาม

 มี 16 คำถาม
ส่วนที่ 3 การฟังจับใจความ

4 ตัวเลือก

(ใช้เม้าส์)

60 วินาที/คำถาม

 มี 17 คำถาม
ส่วนที่ 4 เขียนคำศัพท์

พิมพ์

(ใช้คีย์บอร์ด)

120 วินาที/คำถาม

 มี 11 คำถาม

START the CASEC Guided Tour

BACK TO TOP

ขั้นตอนที่3อ่านคำอธิบายต่อไปนี้เพื่อทำเข้าใจการดำเนินการสอบ

 1. เข้าไปยังลิ้งค์ตามนี้
  https://yuzu.casec.com/giem/

  เข้าสู่ระบบแบบกลุ่ม
  เลือกภาษาไทยจากช่องเลือกภาษา กลุ่มและรหัสรับรองตามตัวอย่างด้านล่าง
  แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

  • รหัสกลุ่ม: xxxxxxxxxxxx (12ตัว)
  • รหัสรับรอง: xxxx (4ตัว)
 2. เข้าสู่ระบบรายบุคคล

  พิมพ์รหัสผู้สอบ และรหัสผ่านผู้สอบตามตัวอย่างด้านล่าง แล้วจึงกด”เข้าสู่ระบบ”

  • รหัสผู้สอบ: xxxxxxxxxxxx
  • รหัสผ่านผู้สอบ: xxxx
 3. เมื่อเข้าไปสู่หน้าผู้สอบแล้ว ให้คลิ้กที่ “เริ่มการสอบใหม่”

  1. ทดสอบเสียง

   คลิ้กที่ลิ้งค์ตัวหนังสือและตรวจสอบการได้ยินเสียงเนื้อหาหรือไม่

   • ได้ยิน ⇒ คลิ้ก “ได้ยิน” แล้วจึงคลิ้ก “ต่อไป”
   • ไม่ได้ยิน ⇒ คลิ้ก”ไม่ได้ยิน”แล้วจึงติดต่อผู้ดูแลต่อไป
 4. ตรวจสอบข้อความ

  ตรวจสอบตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอ

  • เห็นปกติอ่านได้ ⇒ คลิ้ก ปรากฏ แล้วจึงคลิ้ก “ต่อไป”
  • อ่านไม่ออกมีปัญหา ⇒ คลิ้กไม่ปรากฏ แล้วจึงติดต่อผู้ดูแล
 5. คลิ้ก “ต่อไป”

 6. ตอบคำถาม

  คำถามนี้ไม่มีผลต่อคะแนนทดสอบ CASEC ของท่าน โปรดพิมพ์ “0” ในช่องอื่นๆในกรณีที่ท่านเคยทำข้อสอบต่างๆมาก่อน

  หลังจากตอบคำถามแล้ว คลิก"ต่อไป"

 7. คลิก "OK"

 8. คลิ้ก “ต่อไป”  เริ่มการสอบตั้งแต่ตอนนี้

  ถ้า “pop-up ถูกบล็อค” ปรากฏ ให้เลือกอนุญาตให้ pop-up เพื่อ CASEC

 9. คลิ้ก “ต่อไป” ปฎิบัติตามคำชี้แจงและตอบคำถามถามใน 60 วินาที

 10. ผลสอบท่านจะปรากฏหลังจากท่านเสร็จสิ้นการสอบ

  จบการทำข้อสอบ โปรดตอบคำถามข้อคิดเห็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ CASEC ปรับปรุงในส่วนที่สมควรให้ดีขึ้น หลังจากนั้นคลิ้ก “ออกจากระบบ” แล้วปิดหน้าจอ

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

 • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
 • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)