เกี่ยวกับ CASEC

ประการที่ 1ทำสอบได้ทันที

ทำสอบได้ทันที!
ท่านสามารถทำข้อสอบของ CASEC ได้โดยไม่ต้องไปถึงสถานที่สอบ

ข้อสอบใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที

CASEC ใช้ระบบการปรับคำถามไปตามระดับความสามารถของผู้สอบ จึงสามารถประมวลผลการสอบได้อย่างเเม่นยำในเวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อสอบแบบทั่วไป

แสดงผลคะแนนสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ!

ด้วยความที่ CASEC เป็นการทำข้อสอบผ่านอินเตอร์เน็ต จึงได้รับผลการทดสอบทันทีที่สอบเสร็จ คะแนนจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติการทำข้อสอบซึ่งสามารถเรียกดูผลการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกเมื่อ

ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา และวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนได้ตามสะดวกของแต่ละท่าน

BACK TO TOP

ประการที่ 2 การวัดผลที่ถูกต้องแม่นยำ

ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพโดย IRT

เป็นระบบการทดสอบที่มีทฤษฏีรองรับและมีประสิทธิภาพได้การวัดผลที่แม่นยำสูง

วิธีการสอบใช้วิธีการของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT Item Response Theory) ซึ่งใช้วัดผลในทางสากลที่มีความถูกต้องแม่นยำ เครื่องมือที่ใช้ในการสอบและการจัดทำคลังข้อสอบนั้นจัดทำโดยนักจิตวิทยาและนักสถิติเจ้าของภาษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การให้คะแนนของ CASEC ต่างจากการให้คะแนนของของการสอบรูปแบบทั่วไปซึ่งให้คะแนนตาม “คำตอบที่ถูกต้อง” หรือ “คะแนนรวมของแต่ละส่วนของข้อสอบที่ถูกต้อง” เท่านั้น สำหรับข้อสอบทั่วไปตอบถูก 9 ข้อจากคำถามทั้งหมด 10 ข้อจะทำให้ได้ 90 คะแนน คะแนนที่ได้นั้นมาจากคำตอบที่ถูกต้อง ยิ่งตอบถูกมากยิ่งได้คะแนนมาก แต่CASEC ไม่ได้ใช้วิธีการคิดคะแนนแบบเดียวกัน “การตรวจสายตา” จึงเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจการคิดคะแนนของ CASEC

ตามปกติการตรวจสายตาจะแสดงแผนภาพสัญลักษณ์ขนาดประมาณ 0.1 แทนขนาดค่ากึ่งกลาง สัญลักษณ์จะใหญ่หรือเล็กลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นของผู้ทำการทดสอบสายตาว่าจะสามารถมองเห็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นก่อนหน้าหรือไม่ (หมายถึง ตอบถูก หรือ ตอบผิด) และท้ายที่สุดสัญลักษณ์ที่เล็กที่สุดที่ผู้ทดสอบมองเห็นจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข (เช่น 0.7)

CASEC ใช้สัญลักษณ์นั้นในการกำหนดให้ความยากของข้อถัดไปในข้อสอบขึ้นอยู่กับคำตอบของผู้สอบว่าถูกหรือผิด ถ้าหากตอบคำถามถูกต้อง คำถามข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถ้าหากตอบไม่ถูก คำถามข้อถัดไปจะง่ายขึ้นท้ายที่สุดระดับความยากที่เหมาะสมจะถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กับระดับความยากของคำถามและรูปแบบที่ได้จากคำตอบที่ถูกหรือผิดของแต่ละคำถาม ระดับที่ประเมินได้จะเปลี่ยนเป็นคะแนนโดยแบ่งแยกออกเป็นแต่ละส่วน และคะแนนรวมท้ายสุดจะได้จากการรวมคะแนนในทุกๆส่วนเข้าด้วยกัน

บางทีแต่ไม่บ่อยนักเราได้รับผลตอบรับจากผู้สอบ เช่น “ผมไม่ได้ทำข้อสอบถูกทั้งหมด แต่ ผมได้คะแนนมากกว่าที่คิดไว้” หรือ ในทางตรงกันข้าม “คำตอบของผมถูกต้อง แต่กลับได้คะแนนน้อย” คุณจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหากได้อ่านคำอธิบายด้านบน-“CASEC ไม่ได้ให้คะแนนจากคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น”

BACK TO TOP

ประการที่ 3เปรียบเทียบกับคะแนน TOEIC® และ TOEFL® ได้

มาดูกันว่าคะแนน CASEC จะเปรียบเทียบกับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆได้อย่างไร!

ผลการทดสอบCASEC จะมีตารางคะแนน TOEIC® ของคุณซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดความรู้ภาษาอังกฤษของคุณได้

รายละเอียดข้อสอบและคะแนน

ข้อสอบ CASEC

  • Section 1
  • Section 2
  • Section 3
  • Section 4

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)