ลงทะเบียนทำการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ CASEC

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
อีเมล์ : info@sg.edutech-lab.com

การสมัครสอบเป็นกลุ่ม: ขั้นตอนการเริ่มสมัครจนถึงทำข้อสอบ

Sample email info@jmap.sg

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)