ช่วยเหลือ/ติดต่อเรา

คำถามที่พบโดยผู้สอบ

คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามและคำตอบที่พบบ่อยจากผู้สอบ
โดยจะมีข้อแนะนำและข้อปฎิบัติระหว่างการสอบ
โปรดอ่านข้อปฎิบัติก่อนจึงติดต่อศูนย์บริการ CASEC

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การสอบ CASEC หรือ รายละเอียดข้อสอบ
คำถามและข้อปฎิบัติระหว่างการสอบ
คำถามเกี่ยวกับ รหัสผู้สอบ / รหัสผ่านผู้สอบ

Support for Indian Residents

CASEC Support Center (India)

C/O JIEM India Pvt. Ltd.
Language Support: English, Hindi and Marahthi
Tel: +91-20-65220020
Email: exams@jiem.in
Business Hours: Monday to Friday 10:00 - 18:00 (IST)
Holiday: Saturdays, Sundays, Public Holidays, National Holidays

Support for Chinese Residents

CASEC Support Center (China)

C/O JIEM Beijing Ltd.
Language Support: Chinese and Japanese
Tel: +86-10-6512-9730
Email: support-casec@jiem.net.cn
Business Hours: Monday to Friday 09:00 - 17:00 (CST)
Holiday: Saturdays, Sundays, Public Holidays, National Holidays

Support for Other Residents

CASEC Support Center (Singapore)

C/O Edutech Lab AP Pte. Ltd.
Language Support: English
Email: casec-qa@sg.edutech-lab.com
Business Hours: Monday - Friday, 10:00 - 17:00 (SGT)
Holidays: Saturdays, Sundays, Public Holidays, National Holidays

BACK TO TOP

ทดลอง CASEC โดยแบบจำลอง

วีดีโอแนะนำ การสอบ CASEC

เข้าสู่ระบบ

  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ทดสอบ)
  • เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้จัดการกลุ่ม)